Objednávka / Order Form

Cenník

Bábika s potlačou –  od 1550,-Kč

Bábika s výšivkou – od 1850,-Kč

Bábika s podobou rockstar alebo známeho herca či umelca (tvár ako výšivka) – od 1950,-Kč

Plyšový domáci miláčik cca 30cm vysoký – od 2100,-Kč

Vyšívané portréty v rámčeku – od 1250,- Kč

Poštovné nie je zahrnuté v cene.

Price list

The doll with printed face – from 1550,-CZK plus shipping

The doll with embroidered face – from 1850,-CZK plus shipping

The doll of the famous artist with embroidered face – from 1950,-Kč plus shipping

Plush pet 30 cm tall – from 2100,- CZK plus shipping

Embroidered framed portraits – from 1250,- CZK plus shipping