Objednávka / Order Form

Cenník

Bábika s potlačou –  od 1150,-Kč

Bábika s výšivkou – od 1290,-Kč

Bábika s podobou rockstar alebo známeho herca či umelca (tvár ako výšivka) – od 1450,-Kč

Plyšový domáci miláčik cca 30cm vysoký – od 1450,-Kč

Vyšívané portréty v rámčeku – od 1050,- Kč

Poštovné nie je zahrnuté v cene.

Price list

The doll with printed face – from 1150,-CZK plus shipping

The doll with embroidered face – from 1290,-CZK plus shipping

The doll of the famous artist with embroidered face – from 1450,-Kč plus shipping

Plush pet 30 cm tall – from 1450,- CZK plus shipping

Embroidered framed portraits – from 1050,- CZK plus shipping