Objednávka / Order Form

Cenník

Bábika s potlačou –  od 1350,-Kč

Bábika s výšivkou – od 1650,-Kč

Bábika s podobou rockstar alebo známeho herca či umelca (tvár ako výšivka) – od 1750,-Kč

Plyšový domáci miláčik cca 30cm vysoký – od 1750,-Kč

Vyšívané portréty v rámčeku – od 1150,- Kč

Poštovné nie je zahrnuté v cene.

Price list

The doll with printed face – from 1350,-CZK plus shipping

The doll with embroidered face – from 1650,-CZK plus shipping

The doll of the famous artist with embroidered face – from 1750,-Kč plus shipping

Plush pet 30 cm tall – from 1750,- CZK plus shipping

Embroidered framed portraits – from 1150,- CZK plus shipping